Undersøkelsene

Ordinær synsundersøkelse  (45min)                                                               Pris: 699,-

Den vanligste undersøkelsen. Her vil vi undersøke din synsstyrke og gjøre en grunnleggende undersøkelse av øyehelsen din. Inkluderer trykkmåling og netthinnebilde. Dersom optiker ser behov for ytterligere undersøkelse vil dette bli anbefalt. Vi har henvisningsrett til øyeleger og andre deler av spesialhelsetjenesten. En ordinær synsundersøkelse består av diverse innledende tester, sjekk av synsstyrke, trykkmåling, spaltelampeundersøkelse og netthinnebilde.

Utvidet synsundersøkelse  (60min)                                                               Pris: 899,-

Denne undersøkelsen anbefales for alle som har passert 40 år, og særlig dersom du har øyesykdommer i familien/nær slekt. I løpet av denne timen tar vi i bruk alle de avanserte maskinene på klinikken for en grundig gjennomgang av din øyehelse -i tillegg til utmåling av styrke. Denne undersøkelsen er det nærmeste du kommer et besøk hos øyelegen. Om du tror du behøver en undersøkelse hos øyelege, kan du spare mye tid på å ha en utvidet synsundersøkelse her først. Dersom optiker vurderer det slik, vil du bli henvist til øyelege.

Ordinær kontaktlinsekontroll  (30min)                                                            Pris: 599,-

Passer for deg som bruker kontaktlinser fra før, og ønsker en rutinemessig kontroll. Norges optikerforbund anbefaler kontaklinsekontroller 1-2 ganger årlig for en optimal og forsvarlig bruk av kontaktlinser. Her vil vi undersøke passformen til kontaktlinsene, øyehelsen din, samt optimalisere styrke og komfort. På disse kontrollene vil du alltid få nyeste styrke til både kontaktlinser og briller til avlastning. Om det blir aktuelt å bytte produkt, vil det alltid være nødvendig med en etterkontroll. Denne etterkontrollen er inkludert i prisen du betaler for ordinær kontaktlinsekontroll.

Nytilpasning av kontaktlinser  (45min)                                                            Pris: 1199,-

For deg som ønsker å starte med kontaktlinser. Uansett om du ønsker å bruke kontaktlinser hver dag, eller kun av og til (til trening osv)- er det alltid nødvendig med en nytilpasning utført av autorisert optiker. I denne undersøkelsen måler vi styrken din, undersøker dine forutsetninger for sunn og trygg bruk av kontaktlinser, samt opplæring i håndtering og bruk. En kontaktlinsebruker anbefales alltid briller som sekundærkorreksjon til avlastning for linsene. I denne undersøkelsen får du også utmålt styrken du trenger for en slik brille. Det er alltid nødvendig med minst én etterkontroll av kontaktlinsetilpasningen, slik at vi kan sikre at øynene dine har det bra, og at du er fornøyd.

Retilpasning av kontaktlinser (30min) Pris: 899,-

Noen ganger er det nødvendig å bytte produkt. Det kan være subjektive plager, begrensninger i styrke og design, eller et ønske om en mer avansert løsning. Denne undersøkelsen dekker kontaktlinsekontroll, samt prøvelinser og nødvendige etterkontroller - alt som skal til for at du ender opp med et produkt du er fornøyd med.

Førerkortattest  (30min)                                                                                  Pris: 499,-

Denne undersøkelsen er lagt opp etter de nye forskriftene som tredde i kraft  1. oktober 2016. Her vil vi blant annet undersøke synsfeltet ditt ved hjelp av automatisk perimetri, kontrastsyn og annet relatert til førerkortattesten. Vi ordner alt av papirer slik at du kan levere direkte til vegvesenet.

Undersøkelse av øyehelse  (30min)                                                                Pris: 599,-

Fokus på øyehelse. Alle våre avanserte maskiner på klinikken vil bli brukt for å kartlegge din øyehelse. Det inkluderer synsfeltundersøkelse, trykkmåling, spaltelampeundersøkelse av fremre og bakre segment i øynene, samt netthinnebilde. Denne undersøkelsen passer fint for alle som har passert 40 år, og de som har øyesykdommer i familien. Opplever du noe uvanlig med synet (smerter, lysømfintlighet, flimmersyn, "gardiner" i kanten av synsfeltet osv) kan det være akutt behov for en slik sjekk. Du vil alltid bli prioritert etter beste evne om du akutt har behov for en slik undersøkelse. Henvisning til øyeleger og sykehus er inkludert, dersom det er behov for dette.

Trykkmåling og synsfeltunderøskelse (30min) Pris: 299,-

Dersom du har, eller er i faresonen for glaukom (grønn stær) er disse undersøkelsene høyst relevante. Disse er inkludert i en utvidet synsundersøkelse, men dersom du trenger å sjekkes ofte, og en utvidet undersøkelse blir litt mye, kan dette være løsningen for deg.